ราคาจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงิน CAD พฤ 27 มิ.ย. 2019 28 มิ.ย. 2019 29 มิ.ย. 2019 อา 30 มิ.ย. 2019 01 ก.ค. 2019 02 ก.ค. 2019 03 ก.ค. 2019 พฤ 04 ก.ค. 2019 05 ก.ค. 2019 06 ก.ค. 2019 อา 07 ก.ค. 2019 08 ก.ค. 2019 09 ก.ค. 2019 10 ก.ค. 2019
Bonjour Montréal! 3 night deals Now Available! Single travelers or couples get-away? Enter Promotion code 188
302 Presidential Max 8p - 3 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 470 470 470
** Penthouse Suite** Max 8 - 3 night min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 369 เต็ม เต็ม เต็ม 470 470 470 470
303 Bright Suite - MAX 6p - 3 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 470 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 470 470 470
403 Sunset Suite - Max 6p - 3 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 349 349 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 518
101 Courtyard Suite, Max 6p - 3 Night min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 209 เต็ม เต็ม เต็ม 247 เต็ม เต็ม 247 247 247 เต็ม
205 Petite Suite - Max 3p - 3 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 189 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 259 189 320 320 320
Garden Suite 102, Max 6p - 3 Night min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 435 435
202 Professional, Max 5p - 3 Night min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 279 279 เต็ม เต็ม เต็ม 382 382 382 382
104 Courtyard Max 6p - 3 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 239 239 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 382 เต็ม
304 Splendid Suite - Max 5p - 3 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 435 เต็ม เต็ม เต็ม 289 435 435 435
201 Professional Suite, Max 4p - 3 Night min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 179 179 179 เต็ม เต็ม เต็ม 179 219 219 219
301 Corporate Suite Max 4p - 3 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 199 199 199 199 199 เต็ม เต็ม 199 320 320 320
203 Corporate, Max 3p - 3 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 219 219 219 219 เต็ม เต็ม เต็ม 219 เต็ม เต็ม เต็ม
401 Sunshine Suite - Max 3p - 3 Night min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 189 189 189 189 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 320 320
Weekly Rates - 7 nights plus
402 Penthouse Suite - 7 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 369 เต็ม เต็ม เต็ม 470 470 470 470
403 Sunset Suite - 7 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 319 319 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 319
101 Courtyard Suite - 7 Night min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 219 เต็ม เต็ม เต็ม 219 เต็ม เต็ม 219 219 219 เต็ม
Garden Suite 102 - 7 night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 319 319
104 Courtyard 2 - 7 Night min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 219 219 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 219 เต็ม
201 Professional Suite - 7 Night min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 179 179 179 เต็ม เต็ม เต็ม 382 382 382 382
202 Professional 2 - 7 Night min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 382 382 เต็ม เต็ม เต็ม 382 382 382 382
203 Corporate 2 Suite - 7 Night min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 320 320 320 320 เต็ม เต็ม เต็ม 320 เต็ม เต็ม เต็ม
205 Petite Suite - 7 Night min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 189 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 189 189 320 320 320
301 Corporate Suite - 7 Night Anval
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 199 199 159 199 199 เต็ม เต็ม 199 320 320 320
302 Presidential - 7 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 470 470 470
303 Bright Suite -7 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 470 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 470 470 470
304 Splendid Suite - 7 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 435 เต็ม เต็ม เต็ม 435 435 435 435
401 Sunshine Suite - 7 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 177 177 177 177 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 320 320
Bonjour Montréal! Our current 1 night standard rate:
402 Penthouse Suite - 1 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 409 เต็ม เต็ม เต็ม 409 518 518 518
203 Corporate 2 Suite - 1 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 219 219 219 219 เต็ม เต็ม เต็ม 219 เต็ม เต็ม เต็ม
101 Courtyard Anval 1 night rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 209 เต็ม เต็ม เต็ม 299 เต็ม เต็ม 249 382 382 เต็ม
Garden Suite 102 - 1 Night Anval
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 435 435
201 Professional Suite - 1 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 199 199 199 เต็ม เต็ม เต็ม 382 382 382 382
104 Courtyard 2 Suite - 1 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 279 279 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 382 เต็ม
202 Professional 2 -1 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 269 269 เต็ม เต็ม เต็ม 382 382 382 382
205 Petite Suite - 1 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 219 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 259 219 320 320 320
301 Corporate Suite - 1 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 239.90 239.90 239.90 239.90 239.90 เต็ม เต็ม 239.90 320 320 320
302 Presidential Suite - 1 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 592 592 592
303 Bright Suite - 1 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 339 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 518 518 518
304 Splendid Suite - 1 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 299 เต็ม เต็ม เต็ม 299 435 435 435
401 Sunshine Suite - 1 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 229 229 229 229 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 320 320
403 Sunset Suite - 1 Night Rate
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม 409 409 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 518
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

ข้อมูลสถานที่พัก

ApartHotelMontreal
514-914-1774
514-922-8888
2115 St Urbain Street
Montreal QC H2X2N1
กลับไปยังเว็บไซต์หลัก

ApartHotelMontreal...ANVAL... the service and comfort of a hotel, with the space and benefits of a fully furnished luxury apartment.

Extraordinarily located near Place des Arts, McGill University, and all services, with private roof terraces, and more. Property Managers ANVAL Development inc. offers ...a unique Montreal Downtown Oasis.

Les Terrasses Saint Urbain, a luxury Condominium building created and built by ANOBID Construction Corp (www.anobid.ca) and winner of the Domus 2006 Prize, located at 2115 St-Urbain Street just south of Sherbrooke Street West. the service and comfort of a hotel, with the space and benefits of a fully furnished luxury apartment. All of our apartments are under one roof, and our roof top terraces are open all summer! Visit one of our Apartment-Suites anytime by appointment at:

2115 St-Urbain Street
Montreal, Quebec, Canada, H2X 2N1
(South of Sherbrooke W.)

Offices : 1500, St-Antoine West (East of Guy)

TXT/Cell: 1 514 914-1774
Tel: 1 514 935-6499
Cell: 1 514 922-8888
Bur: 1 514 933-0947
Fax : 1 514 933-6105

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. บาร์บีคิว
 2. โรงแรมปลอดบุหรี่
 3. ที่จอดจักรยาน
 4. ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
 5. นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้
 6. ห้องพักปลอดบุหรี่
 7. ห้องรับประทานอาหาร
 8. ที่จอดรถบนถนน
 9. ที่จอดรถรักษาความปลอดภัย (มีค่าบริการ)
 10. อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 11. สวน
 12. ลิฟท์
 13. บริการซักรีด
 14. ระเบียง
 15. แอร์
 16. ทีวี
 17. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 24 ชั่วโมง
 18. อินเตอร์เน็ต
 19. เตาผิง
 20. เครื่องชงกาแฟ
 21. ห้องพักสะดวกสำหรับผู้พิการ

รายละเอียดที่พัก

ApartHotelMontreal

302 Presidential Max 8p - 3 Night Rate

302 Presidential Max 8p - 3 Night Rate

จอง

3 Night Rate

 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ห้องครัว
 3. ไมโครเวฟ
 4. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 5. เครื่องทำชา/กาแฟ
 6. เครื่องล้างจาน
 7. นาฬิกาปลุก
 8. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 9. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 10. โทรศัพท์
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. บริการซักรีด
 13. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 14. อินเตอร์เน็ต
 15. บาร์บีคิว
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. ระเบียง
 18. เตาอบ
 19. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 20. ระเบียง
 21. เตารีด/ที่รองรีด
 22. มีลิฟท์
 23. เครื่องเล่นซีดี
 24. เครื่องเล่นดีวีดี
 25. เครื่องปิ้งขนมปัง
 26. ห้องน้ำส่วนตัว
 27. ทีวีจอแบน
 28. ไดร์เป่าผม
 29. บันได
 30. WIFI
 31. แอร์
 32. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 33. ลาน
 34. อ่างอาบนำ้
 35. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 36. พัดลม
 37. มีผ้าปูเตียงให้
 38. ระบบทำความร้อน

ApartHotelMontreal

** Penthouse Suite** Max 8 - 3 night min

** Penthouse Suite** Max 8 - 3 night min

จอง

Our Three Night Rate in Non refundable and Payable on Booking

 • 2 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ห้องน้ำส่วนตัว
 3. มีลิฟท์
 4. บาร์บีคิว
 5. เครื่องเล่นซีดี
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. แอร์
 8. อ่างอาบนำ้
 9. ตู้เย็น
 10. ไดร์เป่าผม
 11. ห้องอาบน้ำ
 12. ห้องครัว
 13. ทีวีจอแบน
 14. ระเบียง
 15. ลาน
 16. เครื่องล้างจาน
 17. นาฬิกาปลุก
 18. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 19. ปรับแสงสว่างตามอารมณ์
 20. ระบบทำความร้อน
 21. นำสุนัขเข้าพักได้
 22. บริการซักรีด
 23. มีผ้าปูเตียงให้
 24. เครื่องปิ้งขนมปัง
 25. WIFI
 26. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 27. บันได
 28. โทรศัพท์
 29. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 30. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 31. เตารีด/ที่รองรีด
 32. ระเบียง
 33. ไมโครเวฟ
 34. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 35. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 36. เครื่องเล่นดีวีดี
 37. เตาผิง
 38. โทรทัศน์
 39. เตาอบ
 40. นาฬิกาปลุกวิทยุ

ApartHotelMontreal

303 Bright Suite - MAX 6p - 3 Night Rate

303 Bright Suite - MAX 6p - 3 Night Rate

จอง

3 Night Rate

 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 2. ทีวีจอแบน
 3. เตารีด/ที่รองรีด
 4. เครื่องทำชา/กาแฟ
 5. เครื่องเล่นซีดี
 6. เครื่องเล่นดีวีดี
 7. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 8. ห้องครัว
 9. โทรศัพท์
 10. ไดร์เป่าผม
 11. ห้องน้ำส่วนตัว
 12. เตาอบ
 13. บริการซักรีด
 14. ไมโครเวฟ
 15. สะดวกสำหรับผู้พิการ
 16. แอร์
 17. ลาน
 18. ระเบียง
 19. โทรทัศน์
 20. WIFI
 21. พัดลม
 22. โต๊ะทำงาน
 23. มีลิฟท์
 24. ระเบียง
 25. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 26. นาฬิกาปลุก
 27. อินเตอร์เน็ต
 28. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 29. เครื่องปิ้งขนมปัง
 30. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 31. เตาผิง
 32. เครื่องล้างจาน
 33. มีผ้าปูเตียงให้
 34. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 35. นาฬิกาปลุกวิทยุ

ApartHotelMontreal

403 Sunset Suite - Max 6p - 3 Night Rate

403 Sunset Suite - Max 6p - 3 Night Rate

จอง

3 Night Rate

 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 2 เตียงควีนไซส์
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. แอร์
 3. มีลิฟท์
 4. ระเบียง
 5. ระบบทำความร้อน
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. พัดลม
 8. ทีวีจอแบน
 9. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 10. WIFI
 11. เครื่องล้างจาน
 12. ห้องครัว
 13. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 14. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 15. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. นาฬิกาปลุก
 18. มีผ้าปูเตียงให้
 19. เตาอบ
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. บริการซักรีด
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. เครื่องเล่นซีดี
 25. บาร์บีคิว
 26. เตารีด/ที่รองรีด
 27. บันได
 28. โทรศัพท์
 29. ไดร์เป่าผม
 30. เครื่องปิ้งขนมปัง
 31. เครื่องเล่นดีวีดี
 32. ระเบียง
 33. ไมโครเวฟ
 34. ลาน
 35. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 36. ห้องน้ำส่วนตัว
 37. เตาผิง
 38. โทรทัศน์

ApartHotelMontreal

101 Courtyard Suite, Max 6p - 3 Night min

101 Courtyard Suite, Max 6p - 3 Night min

จอง

101 Courtyard Suite - 3 Night min

 • 850.0 ft²
 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • วิวสิ่งบดบัง
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ไมโครเวฟ
 3. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 4. มีลิฟท์
 5. ระเบียง
 6. เครื่องล้างจาน
 7. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 8. อินเตอร์เน็ต
 9. อ่างอาบนำ้
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. เตารีด/ที่รองรีด
 12. เครื่องเล่นซีดี
 13. นำสุนัขเข้าพักได้
 14. ทีวีจอแบน
 15. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 16. ห้องครัว
 17. ไดร์เป่าผม
 18. เครื่องเล่นดีวีดี
 19. โทรศัพท์
 20. เตาอบ
 21. บริการซักรีด
 22. ระบบทำความร้อน
 23. แอร์
 24. โทรทัศน์
 25. ลาน
 26. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 27. WIFI
 28. นาฬิกาปลุก
 29. บาร์บีคิว
 30. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 31. เครื่องทำชา/กาแฟ
 32. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 33. ระเบียง

ApartHotelMontreal

205 Petite Suite - Max 3p - 3 Night Rate

205 Petite Suite - Max 3p - 3 Night Rate

จอง

3 Night Rate

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. นาฬิกาปลุก
 3. โทรทัศน์
 4. WIFI
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 6. เครื่องล้างจาน
 7. บริการซักรีด
 8. ระเบียง
 9. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 10. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 11. นำสุนัขเข้าพักได้
 12. มีลิฟท์
 13. เครื่องปิ้งขนมปัง
 14. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 15. เครื่องเล่นซีดี
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 17. มีผ้าปูเตียงให้
 18. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 19. อินเตอร์เน็ต
 20. อ่างอาบนำ้
 21. เตารีด/ที่รองรีด
 22. เครื่องทำชา/กาแฟ
 23. เตาอบ
 24. แอร์
 25. ทีวีจอแบน
 26. เครื่องเล่นดีวีดี
 27. โทรศัพท์
 28. ไดร์เป่าผม
 29. พัดลม
 30. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 31. ห้องครัว
 32. ไมโครเวฟ
 33. ระบบทำความร้อน
 34. บันได

ApartHotelMontreal

Garden Suite 102, Max 6p - 3 Night min

Garden Suite 102, Max 6p - 3 Night min

จอง

3 Night Rate

 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. นำสุนัขเข้าพักได้
 2. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 3. ห้องครัว
 4. ไมโครเวฟ
 5. ระเบียง
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 7. เตาอบ
 8. บริการซักรีด
 9. โทรทัศน์
 10. อ่างอาบนำ้
 11. เครื่องเล่นดีวีดี
 12. ลาน
 13. มีลิฟท์
 14. ระเบียง
 15. บาร์บีคิว
 16. ห้องน้ำส่วนตัว
 17. โต๊ะทำงาน
 18. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 19. WIFI
 20. เครื่องปิ้งขนมปัง
 21. แอร์
 22. อินเตอร์เน็ต
 23. มีผ้าปูเตียงให้
 24. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 25. เครื่องเล่นซีดี
 26. นาฬิกาปลุก
 27. เครื่องล้างจาน
 28. เครื่องทำชา/กาแฟ
 29. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 30. ไดร์เป่าผม
 31. เตาผิง
 32. เตารีด/ที่รองรีด
 33. โทรศัพท์
 34. บันได
 35. ระบบทำความร้อน
 36. ตู้เย็น

ApartHotelMontreal

202 Professional, Max 5p - 3 Night min

202 Professional, Max 5p - 3 Night min

จอง

3 Night min

 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. อินเตอร์เน็ต
 2. บริการซักรีด
 3. บริเวณเลานจ์
 4. ไดร์เป่าผม
 5. อ่างอาบนำ้
 6. นำสุนัขเข้าพักได้
 7. บันได
 8. โทรศัพท์
 9. ระบบทำความร้อน
 10. ทีวีจอแบน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 12. ระเบียง
 13. ไมโครเวฟ
 14. WIFI
 15. บาร์บีคิว
 16. เตารีด/ที่รองรีด
 17. มีลิฟท์
 18. ระเบียง
 19. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 20. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 21. แอร์
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 23. เครื่องปิ้งขนมปัง
 24. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 25. เครื่องเล่นซีดี
 26. ห้องครัว
 27. มีผ้าปูเตียงให้
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 29. โต๊ะทำงาน
 30. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 31. นาฬิกาปลุก
 32. เครื่องทำชา/กาแฟ
 33. เตาอบ
 34. เครื่องล้างจาน

ApartHotelMontreal

104 Courtyard Max 6p - 3 Night Rate

104 Courtyard Max 6p - 3 Night Rate

จอง

3 Night Rate

 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. แอร์
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. เครื่องปิ้งขนมปัง
 5. ระบบทำความร้อน
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. ห้องครัว
 8. มีผ้าปูเตียงให้
 9. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 10. WIFI
 11. เครื่องล้างจาน
 12. นาฬิกาปลุก
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เตาอบ
 15. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. บริการซักรีด
 18. โทรศัพท์
 19. เครื่องเล่นซีดี
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. ระเบียง
 23. ไมโครเวฟ
 24. ไดร์เป่าผม
 25. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 26. เตารีด/ที่รองรีด
 27. มีลิฟท์
 28. โทรทัศน์
 29. ลาน
 30. ห้องน้ำส่วนตัว
 31. เครื่องเล่นดีวีดี
 32. ทีวีจอแบน
 33. ระเบียง
 34. พัดลมเพดาน
 35. บันได

ApartHotelMontreal

304 Splendid Suite - Max 5p - 3 Night Rate

304 Splendid Suite - Max 5p - 3 Night Rate

จอง

3 Night Rate

 • 1000.0 ft²
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 2 ห้องน้ำ
 • วิวสิ่งบดบัง
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. แอร์
 3. อ่างอาบนำ้
 4. ระเบียง
 5. ไดร์เป่าผม
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. ห้องครัว
 8. ทีวีจอแบน
 9. เครื่องปิ้งขนมปัง
 10. ลาน
 11. เครื่องล้างจาน
 12. นาฬิกาปลุก
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 15. ระบบทำความร้อน
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. บันได
 18. โทรศัพท์
 19. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 20. WIFI
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. ระเบียง
 23. ไมโครเวฟ
 24. เตาอบ
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. เครื่องเล่นดีวีดี
 27. มีลิฟท์
 28. บาร์บีคิว
 29. เครื่องเล่นซีดี
 30. นาฬิกาปลุกวิทยุ

ApartHotelMontreal

201 Professional Suite, Max 4p - 3 Night min

201 Professional Suite, Max 4p - 3 Night min

จอง

3 Night Rate

 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. แอร์
 3. มีผ้าปูเตียงให้
 4. เตาอบ
 5. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. ห้องครัว
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. บันได
 11. เครื่องล้างจาน
 12. นาฬิกาปลุก
 13. โทรศัพท์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. อ่างอาบนำ้
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. บริการซักรีด
 18. ไมโครเวฟ
 19. ลาน
 20. ทีวีจอแบน
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. ระเบียง
 23. โทรทัศน์
 24. ระบบทำความร้อน
 25. บาร์บีคิว
 26. เตารีด/ที่รองรีด
 27. มีลิฟท์
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 29. WIFI
 30. ระเบียง
 31. เครื่องเล่นดีวีดี
 32. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 33. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 34. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 35. เครื่องปิ้งขนมปัง

ApartHotelMontreal

301 Corporate Suite Max 4p - 3 Night Rate

301 Corporate Suite Max 4p - 3 Night Rate

จอง

3 Night Rate

 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ห้องครัว
 3. เครื่องทำชา/กาแฟ
 4. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 5. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. บริการซักรีด
 8. โทรศัพท์
 9. เตาอบ
 10. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 11. เครื่องล้างจาน
 12. บันได
 13. ไมโครเวฟ
 14. เครื่องเล่นซีดี
 15. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. มีลิฟท์
 18. โทรทัศน์
 19. ไดร์เป่าผม
 20. แอร์
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. ทีวีจอแบน
 23. ระเบียง
 24. ลาน
 25. นาฬิกาปลุก
 26. เตารีด/ที่รองรีด
 27. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 28. เครื่องปิ้งขนมปัง
 29. ระบบทำความร้อน
 30. ระเบียง
 31. เครื่องเล่นดีวีดี
 32. มีผ้าปูเตียงให้
 33. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 34. WIFI
 35. บาร์บีคิว

ApartHotelMontreal

203 Corporate, Max 3p - 3 Night Rate

203 Corporate, Max 3p - 3 Night Rate

จอง

3 Night Rate

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. นาฬิกาปลุก
 3. โทรศัพท์
 4. ไดร์เป่าผม
 5. อินเตอร์เน็ต
 6. เครื่องล้างจาน
 7. บริการซักรีด
 8. ไมโครเวฟ
 9. ลาน
 10. แอร์
 11. นำสุนัขเข้าพักได้
 12. ระเบียง
 13. โทรทัศน์
 14. ระบบทำความร้อน
 15. บันได
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 17. มีลิฟท์
 18. ระเบียง
 19. WIFI
 20. ทีวีจอแบน
 21. เตารีด/ที่รองรีด
 22. อ่างอาบนำ้
 23. เครื่องปิ้งขนมปัง
 24. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 25. บาร์บีคิว
 26. เครื่องเล่นดีวีดี
 27. มีผ้าปูเตียงให้
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 29. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 30. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 31. ห้องครัว
 32. เครื่องทำชา/กาแฟ
 33. เตาอบ

ApartHotelMontreal

401 Sunshine Suite - Max 3p - 3 Night min

401 Sunshine Suite - Max 3p - 3 Night min

จอง

3 Night Rate

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. พัดลม
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. ระเบียง
 5. ไดร์เป่าผม
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. ครัวขนาดเล็ก
 8. มีผ้าปูเตียงให้
 9. เครื่องปิ้งขนมปัง
 10. ระบบทำความร้อน
 11. เครื่องล้างจาน
 12. บริการซักรีด
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 15. WIFI
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. ระเบียง
 18. โทรศัพท์
 19. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 20. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 21. เครื่องเล่นดีวีดี
 22. มีลิฟท์
 23. ไมโครเวฟ
 24. เตาอบ
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ห้องน้ำส่วนตัว
 27. ทีวีจอแบน
 28. โทรทัศน์
 29. เครื่องเล่นซีดี
 30. นาฬิกาปลุกวิทยุ

ApartHotelMontreal

402 Penthouse Suite - 7 Night Rate

402 Penthouse Suite - 7 Night Rate

จอง

7 Night Rate

 • 2 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ห้องน้ำส่วนตัว
 3. มีลิฟท์
 4. บาร์บีคิว
 5. เครื่องเล่นซีดี
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. แอร์
 8. อ่างอาบนำ้
 9. ตู้เย็น
 10. ไดร์เป่าผม
 11. ห้องอาบน้ำ
 12. ห้องครัว
 13. ทีวีจอแบน
 14. ระเบียง
 15. ลาน
 16. เครื่องล้างจาน
 17. นาฬิกาปลุก
 18. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 19. ปรับแสงสว่างตามอารมณ์
 20. ระบบทำความร้อน
 21. นำสุนัขเข้าพักได้
 22. บริการซักรีด
 23. มีผ้าปูเตียงให้
 24. เครื่องปิ้งขนมปัง
 25. WIFI
 26. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 27. บันได
 28. โทรศัพท์
 29. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 30. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 31. เตารีด/ที่รองรีด
 32. ระเบียง
 33. ไมโครเวฟ
 34. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 35. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 36. เครื่องเล่นดีวีดี
 37. เตาผิง
 38. โทรทัศน์
 39. เตาอบ
 40. นาฬิกาปลุกวิทยุ

ApartHotelMontreal

403 Sunset Suite - 7 Night Rate

403 Sunset Suite - 7 Night Rate

จอง

7 Night Rate 403

 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 2 เตียงควีนไซส์
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. แอร์
 3. มีลิฟท์
 4. ระเบียง
 5. ระบบทำความร้อน
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. พัดลม
 8. ทีวีจอแบน
 9. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 10. WIFI
 11. เครื่องล้างจาน
 12. ห้องครัว
 13. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 14. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 15. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. นาฬิกาปลุก
 18. มีผ้าปูเตียงให้
 19. เตาอบ
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. บริการซักรีด
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. เครื่องเล่นซีดี
 25. บาร์บีคิว
 26. เตารีด/ที่รองรีด
 27. บันได
 28. โทรศัพท์
 29. ไดร์เป่าผม
 30. เครื่องปิ้งขนมปัง
 31. เครื่องเล่นดีวีดี
 32. ระเบียง
 33. ไมโครเวฟ
 34. ลาน
 35. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 36. ห้องน้ำส่วนตัว
 37. เตาผิง
 38. โทรทัศน์

ApartHotelMontreal

101 Courtyard Suite - 7 Night min

101 Courtyard Suite - 7 Night min

จอง

101 Courtyard Suite - 7 Night min

 • 850.0 ft²
 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • วิวสิ่งบดบัง
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ไมโครเวฟ
 3. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 4. มีลิฟท์
 5. ระเบียง
 6. เครื่องล้างจาน
 7. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 8. อินเตอร์เน็ต
 9. อ่างอาบนำ้
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. เตารีด/ที่รองรีด
 12. เครื่องเล่นซีดี
 13. นำสุนัขเข้าพักได้
 14. ทีวีจอแบน
 15. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 16. ห้องครัว
 17. ไดร์เป่าผม
 18. เครื่องเล่นดีวีดี
 19. โทรศัพท์
 20. เตาอบ
 21. บริการซักรีด
 22. ระบบทำความร้อน
 23. แอร์
 24. โทรทัศน์
 25. ลาน
 26. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 27. WIFI
 28. นาฬิกาปลุก
 29. บาร์บีคิว
 30. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 31. เครื่องทำชา/กาแฟ
 32. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 33. ระเบียง

ApartHotelMontreal

Garden Suite 102 - 7 night Rate

Garden Suite 102 - 7 night Rate

จอง

7 Night Rate

 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. นำสุนัขเข้าพักได้
 2. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 3. ห้องครัว
 4. ไมโครเวฟ
 5. ระเบียง
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 7. เตาอบ
 8. บริการซักรีด
 9. โทรทัศน์
 10. อ่างอาบนำ้
 11. เครื่องเล่นดีวีดี
 12. ลาน
 13. มีลิฟท์
 14. ระเบียง
 15. บาร์บีคิว
 16. ห้องน้ำส่วนตัว
 17. โต๊ะทำงาน
 18. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 19. WIFI
 20. เครื่องปิ้งขนมปัง
 21. แอร์
 22. อินเตอร์เน็ต
 23. มีผ้าปูเตียงให้
 24. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 25. เครื่องเล่นซีดี
 26. นาฬิกาปลุก
 27. เครื่องล้างจาน
 28. เครื่องทำชา/กาแฟ
 29. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 30. ไดร์เป่าผม
 31. เตาผิง
 32. เตารีด/ที่รองรีด
 33. โทรศัพท์
 34. บันได
 35. ระบบทำความร้อน
 36. ตู้เย็น

ApartHotelMontreal

104 Courtyard 2 - 7 Night min

104 Courtyard 2 - 7 Night min

จอง

6 night min Night Rate

 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. แอร์
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. เครื่องปิ้งขนมปัง
 5. ระบบทำความร้อน
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. ห้องครัว
 8. มีผ้าปูเตียงให้
 9. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 10. WIFI
 11. เครื่องล้างจาน
 12. นาฬิกาปลุก
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เตาอบ
 15. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. บริการซักรีด
 18. โทรศัพท์
 19. เครื่องเล่นซีดี
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. ระเบียง
 23. ไมโครเวฟ
 24. ไดร์เป่าผม
 25. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 26. เตารีด/ที่รองรีด
 27. มีลิฟท์
 28. โทรทัศน์
 29. ลาน
 30. ห้องน้ำส่วนตัว
 31. เครื่องเล่นดีวีดี
 32. ทีวีจอแบน
 33. ระเบียง
 34. พัดลมเพดาน
 35. บันได

ApartHotelMontreal

201 Professional Suite - 7 Night min

201 Professional Suite - 7 Night min

จอง

7 Night min Rate

 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. แอร์
 3. มีผ้าปูเตียงให้
 4. เตาอบ
 5. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. ห้องครัว
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. บันได
 11. เครื่องล้างจาน
 12. นาฬิกาปลุก
 13. โทรศัพท์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. อ่างอาบนำ้
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. บริการซักรีด
 18. ไมโครเวฟ
 19. ลาน
 20. ทีวีจอแบน
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. ระเบียง
 23. โทรทัศน์
 24. ระบบทำความร้อน
 25. บาร์บีคิว
 26. เตารีด/ที่รองรีด
 27. มีลิฟท์
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 29. WIFI
 30. ระเบียง
 31. เครื่องเล่นดีวีดี
 32. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 33. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 34. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 35. เครื่องปิ้งขนมปัง

ApartHotelMontreal

202 Professional 2 - 7 Night min

202 Professional 2 - 7 Night min

จอง

7 night min Rate

 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. อินเตอร์เน็ต
 2. บริการซักรีด
 3. บริเวณเลานจ์
 4. ไดร์เป่าผม
 5. อ่างอาบนำ้
 6. นำสุนัขเข้าพักได้
 7. บันได
 8. โทรศัพท์
 9. ระบบทำความร้อน
 10. ทีวีจอแบน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 12. ระเบียง
 13. ไมโครเวฟ
 14. WIFI
 15. บาร์บีคิว
 16. เตารีด/ที่รองรีด
 17. มีลิฟท์
 18. ระเบียง
 19. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 20. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 21. แอร์
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 23. เครื่องปิ้งขนมปัง
 24. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 25. เครื่องเล่นซีดี
 26. ห้องครัว
 27. มีผ้าปูเตียงให้
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 29. โต๊ะทำงาน
 30. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 31. นาฬิกาปลุก
 32. เครื่องทำชา/กาแฟ
 33. เตาอบ
 34. เครื่องล้างจาน

ApartHotelMontreal

203 Corporate 2 Suite - 7 Night min

203 Corporate 2 Suite - 7 Night min

จอง

7 Night min rate

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. นาฬิกาปลุก
 3. โทรศัพท์
 4. ไดร์เป่าผม
 5. อินเตอร์เน็ต
 6. เครื่องล้างจาน
 7. บริการซักรีด
 8. ไมโครเวฟ
 9. ลาน
 10. แอร์
 11. นำสุนัขเข้าพักได้
 12. ระเบียง
 13. โทรทัศน์
 14. ระบบทำความร้อน
 15. บันได
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 17. มีลิฟท์
 18. ระเบียง
 19. WIFI
 20. ทีวีจอแบน
 21. เตารีด/ที่รองรีด
 22. อ่างอาบนำ้
 23. เครื่องปิ้งขนมปัง
 24. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 25. บาร์บีคิว
 26. เครื่องเล่นดีวีดี
 27. มีผ้าปูเตียงให้
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 29. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 30. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 31. ห้องครัว
 32. เครื่องทำชา/กาแฟ
 33. เตาอบ

ApartHotelMontreal

205 Petite Suite - 7 Night min

205 Petite Suite - 7 Night min

จอง

7 Night min stay

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. นาฬิกาปลุก
 3. โทรทัศน์
 4. WIFI
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 6. เครื่องล้างจาน
 7. บริการซักรีด
 8. ระเบียง
 9. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 10. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 11. นำสุนัขเข้าพักได้
 12. มีลิฟท์
 13. เครื่องปิ้งขนมปัง
 14. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 15. เครื่องเล่นซีดี
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 17. มีผ้าปูเตียงให้
 18. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 19. อินเตอร์เน็ต
 20. อ่างอาบนำ้
 21. เตารีด/ที่รองรีด
 22. เครื่องทำชา/กาแฟ
 23. เตาอบ
 24. แอร์
 25. ทีวีจอแบน
 26. เครื่องเล่นดีวีดี
 27. โทรศัพท์
 28. ไดร์เป่าผม
 29. พัดลม
 30. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 31. ห้องครัว
 32. ไมโครเวฟ
 33. ระบบทำความร้อน
 34. บันได

ApartHotelMontreal

301 Corporate Suite - 7 Night Anval

301 Corporate Suite - 7 Night Anval

จอง

7 Night min stay Rate

 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ห้องครัว
 3. เครื่องทำชา/กาแฟ
 4. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 5. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. บริการซักรีด
 8. โทรศัพท์
 9. เตาอบ
 10. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 11. เครื่องล้างจาน
 12. บันได
 13. ไมโครเวฟ
 14. เครื่องเล่นซีดี
 15. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. มีลิฟท์
 18. โทรทัศน์
 19. ไดร์เป่าผม
 20. แอร์
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. ทีวีจอแบน
 23. ระเบียง
 24. ลาน
 25. นาฬิกาปลุก
 26. เตารีด/ที่รองรีด
 27. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 28. เครื่องปิ้งขนมปัง
 29. ระบบทำความร้อน
 30. ระเบียง
 31. เครื่องเล่นดีวีดี
 32. มีผ้าปูเตียงให้
 33. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 34. WIFI
 35. บาร์บีคิว

ApartHotelMontreal

302 Presidential - 7 Night Rate

302 Presidential - 7 Night Rate

จอง

7 Night Rate

 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ห้องครัว
 3. ไมโครเวฟ
 4. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 5. เครื่องทำชา/กาแฟ
 6. เครื่องล้างจาน
 7. นาฬิกาปลุก
 8. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 9. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 10. โทรศัพท์
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. บริการซักรีด
 13. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 14. อินเตอร์เน็ต
 15. บาร์บีคิว
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. ระเบียง
 18. เตาอบ
 19. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 20. ระเบียง
 21. เตารีด/ที่รองรีด
 22. มีลิฟท์
 23. เครื่องเล่นซีดี
 24. เครื่องเล่นดีวีดี
 25. เครื่องปิ้งขนมปัง
 26. ห้องน้ำส่วนตัว
 27. ทีวีจอแบน
 28. ไดร์เป่าผม
 29. บันได
 30. WIFI
 31. แอร์
 32. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 33. ลาน
 34. อ่างอาบนำ้
 35. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 36. พัดลม
 37. มีผ้าปูเตียงให้
 38. ระบบทำความร้อน

ApartHotelMontreal

303 Bright Suite -7 nights

303 Bright Suite -7 nights

จอง

303 Bright Suite -7 nights

 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 2. ทีวีจอแบน
 3. เตารีด/ที่รองรีด
 4. เครื่องทำชา/กาแฟ
 5. เครื่องเล่นซีดี
 6. เครื่องเล่นดีวีดี
 7. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 8. ห้องครัว
 9. โทรศัพท์
 10. ไดร์เป่าผม
 11. ห้องน้ำส่วนตัว
 12. เตาอบ
 13. บริการซักรีด
 14. ไมโครเวฟ
 15. สะดวกสำหรับผู้พิการ
 16. แอร์
 17. ลาน
 18. ระเบียง
 19. โทรทัศน์
 20. WIFI
 21. พัดลม
 22. โต๊ะทำงาน
 23. มีลิฟท์
 24. ระเบียง
 25. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 26. นาฬิกาปลุก
 27. อินเตอร์เน็ต
 28. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 29. เครื่องปิ้งขนมปัง
 30. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 31. เตาผิง
 32. เครื่องล้างจาน
 33. มีผ้าปูเตียงให้
 34. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 35. นาฬิกาปลุกวิทยุ

ApartHotelMontreal

304 Splendid Suite - 7 Night Rate

304 Splendid Suite - 7 Night Rate

จอง

304 7 Night Rate

 • 1000.0 ft²
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 2 ห้องน้ำ
 • วิวสิ่งบดบัง
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. แอร์
 3. อ่างอาบนำ้
 4. ระเบียง
 5. ไดร์เป่าผม
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. ห้องครัว
 8. ทีวีจอแบน
 9. เครื่องปิ้งขนมปัง
 10. ลาน
 11. เครื่องล้างจาน
 12. นาฬิกาปลุก
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 15. ระบบทำความร้อน
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. บันได
 18. โทรศัพท์
 19. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 20. WIFI
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. ระเบียง
 23. ไมโครเวฟ
 24. เตาอบ
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. เครื่องเล่นดีวีดี
 27. มีลิฟท์
 28. บาร์บีคิว
 29. เครื่องเล่นซีดี
 30. นาฬิกาปลุกวิทยุ

ApartHotelMontreal

401 Sunshine Suite - 7 Night Rate

401 Sunshine Suite - 7 Night Rate

จอง

401 Sunshine- 7 Night Rate

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. พัดลม
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. ระเบียง
 5. ไดร์เป่าผม
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. ครัวขนาดเล็ก
 8. มีผ้าปูเตียงให้
 9. เครื่องปิ้งขนมปัง
 10. ระบบทำความร้อน
 11. เครื่องล้างจาน
 12. บริการซักรีด
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 15. WIFI
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. ระเบียง
 18. โทรศัพท์
 19. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 20. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 21. เครื่องเล่นดีวีดี
 22. มีลิฟท์
 23. ไมโครเวฟ
 24. เตาอบ
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ห้องน้ำส่วนตัว
 27. ทีวีจอแบน
 28. โทรทัศน์
 29. เครื่องเล่นซีดี
 30. นาฬิกาปลุกวิทยุ

ApartHotelMontreal

402 Penthouse Suite - 1 Night Rate

402 Penthouse Suite - 1 Night Rate

จอง

1 Night Rate

 • 2 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ห้องน้ำส่วนตัว
 3. มีลิฟท์
 4. บาร์บีคิว
 5. เครื่องเล่นซีดี
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. แอร์
 8. อ่างอาบนำ้
 9. ตู้เย็น
 10. ไดร์เป่าผม
 11. ห้องอาบน้ำ
 12. ห้องครัว
 13. ทีวีจอแบน
 14. ระเบียง
 15. ลาน
 16. เครื่องล้างจาน
 17. นาฬิกาปลุก
 18. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 19. ปรับแสงสว่างตามอารมณ์
 20. ระบบทำความร้อน
 21. นำสุนัขเข้าพักได้
 22. บริการซักรีด
 23. มีผ้าปูเตียงให้
 24. เครื่องปิ้งขนมปัง
 25. WIFI
 26. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 27. บันได
 28. โทรศัพท์
 29. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 30. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 31. เตารีด/ที่รองรีด
 32. ระเบียง
 33. ไมโครเวฟ
 34. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 35. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 36. เครื่องเล่นดีวีดี
 37. เตาผิง
 38. โทรทัศน์
 39. เตาอบ
 40. นาฬิกาปลุกวิทยุ

ApartHotelMontreal

203 Corporate 2 Suite - 1 Night Rate

203 Corporate 2 Suite - 1 Night Rate

จอง

1 Night Rate

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. นาฬิกาปลุก
 3. โทรศัพท์
 4. ไดร์เป่าผม
 5. อินเตอร์เน็ต
 6. เครื่องล้างจาน
 7. บริการซักรีด
 8. ไมโครเวฟ
 9. ลาน
 10. แอร์
 11. นำสุนัขเข้าพักได้
 12. ระเบียง
 13. โทรทัศน์
 14. ระบบทำความร้อน
 15. บันได
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 17. มีลิฟท์
 18. ระเบียง
 19. WIFI
 20. ทีวีจอแบน
 21. เตารีด/ที่รองรีด
 22. อ่างอาบนำ้
 23. เครื่องปิ้งขนมปัง
 24. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 25. บาร์บีคิว
 26. เครื่องเล่นดีวีดี
 27. มีผ้าปูเตียงให้
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 29. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 30. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 31. ห้องครัว
 32. เครื่องทำชา/กาแฟ
 33. เตาอบ

ApartHotelMontreal

101 Courtyard Anval 1 night rate

101 Courtyard Anval 1 night rate

จอง

1 Night rate Anval

 • 850.0 ft²
 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • วิวสิ่งบดบัง
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ไมโครเวฟ
 3. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 4. มีลิฟท์
 5. ระเบียง
 6. เครื่องล้างจาน
 7. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 8. อินเตอร์เน็ต
 9. อ่างอาบนำ้
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. เตารีด/ที่รองรีด
 12. เครื่องเล่นซีดี
 13. นำสุนัขเข้าพักได้
 14. ทีวีจอแบน
 15. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 16. ห้องครัว
 17. ไดร์เป่าผม
 18. เครื่องเล่นดีวีดี
 19. โทรศัพท์
 20. เตาอบ
 21. บริการซักรีด
 22. ระบบทำความร้อน
 23. แอร์
 24. โทรทัศน์
 25. ลาน
 26. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 27. WIFI
 28. นาฬิกาปลุก
 29. บาร์บีคิว
 30. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 31. เครื่องทำชา/กาแฟ
 32. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 33. ระเบียง

ApartHotelMontreal

Garden Suite 102 - 1 Night Anval

Garden Suite 102 - 1 Night Anval

จอง

1 Night Rate

 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. นำสุนัขเข้าพักได้
 2. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 3. ห้องครัว
 4. ไมโครเวฟ
 5. ระเบียง
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 7. เตาอบ
 8. บริการซักรีด
 9. โทรทัศน์
 10. อ่างอาบนำ้
 11. เครื่องเล่นดีวีดี
 12. ลาน
 13. มีลิฟท์
 14. ระเบียง
 15. บาร์บีคิว
 16. ห้องน้ำส่วนตัว
 17. โต๊ะทำงาน
 18. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 19. WIFI
 20. เครื่องปิ้งขนมปัง
 21. แอร์
 22. อินเตอร์เน็ต
 23. มีผ้าปูเตียงให้
 24. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 25. เครื่องเล่นซีดี
 26. นาฬิกาปลุก
 27. เครื่องล้างจาน
 28. เครื่องทำชา/กาแฟ
 29. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 30. ไดร์เป่าผม
 31. เตาผิง
 32. เตารีด/ที่รองรีด
 33. โทรศัพท์
 34. บันได
 35. ระบบทำความร้อน
 36. ตู้เย็น

ApartHotelMontreal

201 Professional Suite - 1 Night Rate

201 Professional Suite - 1 Night Rate

จอง

1 Night Rate

 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. แอร์
 3. มีผ้าปูเตียงให้
 4. เตาอบ
 5. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. ห้องครัว
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. บันได
 11. เครื่องล้างจาน
 12. นาฬิกาปลุก
 13. โทรศัพท์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. อ่างอาบนำ้
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. บริการซักรีด
 18. ไมโครเวฟ
 19. ลาน
 20. ทีวีจอแบน
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. ระเบียง
 23. โทรทัศน์
 24. ระบบทำความร้อน
 25. บาร์บีคิว
 26. เตารีด/ที่รองรีด
 27. มีลิฟท์
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 29. WIFI
 30. ระเบียง
 31. เครื่องเล่นดีวีดี
 32. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 33. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 34. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 35. เครื่องปิ้งขนมปัง

ApartHotelMontreal

104 Courtyard 2 Suite - 1 Night Rate

104 Courtyard 2 Suite - 1 Night Rate

จอง

1 Night Rate

 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. แอร์
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. เครื่องปิ้งขนมปัง
 5. ระบบทำความร้อน
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. ห้องครัว
 8. มีผ้าปูเตียงให้
 9. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 10. WIFI
 11. เครื่องล้างจาน
 12. นาฬิกาปลุก
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เตาอบ
 15. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. บริการซักรีด
 18. โทรศัพท์
 19. เครื่องเล่นซีดี
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. ระเบียง
 23. ไมโครเวฟ
 24. ไดร์เป่าผม
 25. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 26. เตารีด/ที่รองรีด
 27. มีลิฟท์
 28. โทรทัศน์
 29. ลาน
 30. ห้องน้ำส่วนตัว
 31. เครื่องเล่นดีวีดี
 32. ทีวีจอแบน
 33. ระเบียง
 34. พัดลมเพดาน
 35. บันได

ApartHotelMontreal

202 Professional 2 -1 Night Rate

202 Professional 2 -1 Night Rate

จอง

1 Night Rate Anval

 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. อินเตอร์เน็ต
 2. บริการซักรีด
 3. บริเวณเลานจ์
 4. ไดร์เป่าผม
 5. อ่างอาบนำ้
 6. นำสุนัขเข้าพักได้
 7. บันได
 8. โทรศัพท์
 9. ระบบทำความร้อน
 10. ทีวีจอแบน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 12. ระเบียง
 13. ไมโครเวฟ
 14. WIFI
 15. บาร์บีคิว
 16. เตารีด/ที่รองรีด
 17. มีลิฟท์
 18. ระเบียง
 19. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 20. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 21. แอร์
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 23. เครื่องปิ้งขนมปัง
 24. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 25. เครื่องเล่นซีดี
 26. ห้องครัว
 27. มีผ้าปูเตียงให้
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 29. โต๊ะทำงาน
 30. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 31. นาฬิกาปลุก
 32. เครื่องทำชา/กาแฟ
 33. เตาอบ
 34. เครื่องล้างจาน

ApartHotelMontreal

205 Petite Suite - 1 Night Rate

205 Petite Suite - 1 Night Rate

จอง

1 Night Rate

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. นาฬิกาปลุก
 3. โทรทัศน์
 4. WIFI
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 6. เครื่องล้างจาน
 7. บริการซักรีด
 8. ระเบียง
 9. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 10. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 11. นำสุนัขเข้าพักได้
 12. มีลิฟท์
 13. เครื่องปิ้งขนมปัง
 14. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 15. เครื่องเล่นซีดี
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 17. มีผ้าปูเตียงให้
 18. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 19. อินเตอร์เน็ต
 20. อ่างอาบนำ้
 21. เตารีด/ที่รองรีด
 22. เครื่องทำชา/กาแฟ
 23. เตาอบ
 24. แอร์
 25. ทีวีจอแบน
 26. เครื่องเล่นดีวีดี
 27. โทรศัพท์
 28. ไดร์เป่าผม
 29. พัดลม
 30. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 31. ห้องครัว
 32. ไมโครเวฟ
 33. ระบบทำความร้อน
 34. บันได

ApartHotelMontreal

301 Corporate Suite - 1 Night Rate

301 Corporate Suite - 1 Night Rate

จอง

1 Night Rate

 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ห้องครัว
 3. เครื่องทำชา/กาแฟ
 4. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 5. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. บริการซักรีด
 8. โทรศัพท์
 9. เตาอบ
 10. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 11. เครื่องล้างจาน
 12. บันได
 13. ไมโครเวฟ
 14. เครื่องเล่นซีดี
 15. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. มีลิฟท์
 18. โทรทัศน์
 19. ไดร์เป่าผม
 20. แอร์
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. ทีวีจอแบน
 23. ระเบียง
 24. ลาน
 25. นาฬิกาปลุก
 26. เตารีด/ที่รองรีด
 27. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 28. เครื่องปิ้งขนมปัง
 29. ระบบทำความร้อน
 30. ระเบียง
 31. เครื่องเล่นดีวีดี
 32. มีผ้าปูเตียงให้
 33. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 34. WIFI
 35. บาร์บีคิว

ApartHotelMontreal

302 Presidential Suite - 1 Night Rate

302 Presidential Suite - 1 Night Rate

จอง

1 Night Rate

 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ห้องครัว
 3. ไมโครเวฟ
 4. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 5. เครื่องทำชา/กาแฟ
 6. เครื่องล้างจาน
 7. นาฬิกาปลุก
 8. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 9. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 10. โทรศัพท์
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. บริการซักรีด
 13. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 14. อินเตอร์เน็ต
 15. บาร์บีคิว
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. ระเบียง
 18. เตาอบ
 19. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 20. ระเบียง
 21. เตารีด/ที่รองรีด
 22. มีลิฟท์
 23. เครื่องเล่นซีดี
 24. เครื่องเล่นดีวีดี
 25. เครื่องปิ้งขนมปัง
 26. ห้องน้ำส่วนตัว
 27. ทีวีจอแบน
 28. ไดร์เป่าผม
 29. บันได
 30. WIFI
 31. แอร์
 32. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 33. ลาน
 34. อ่างอาบนำ้
 35. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 36. พัดลม
 37. มีผ้าปูเตียงให้
 38. ระบบทำความร้อน

ApartHotelMontreal

303 Bright Suite - 1 Night Rate

303 Bright Suite - 1 Night Rate

จอง

1 Night Rate

 • 1 เตียงคู่
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 2. ทีวีจอแบน
 3. เตารีด/ที่รองรีด
 4. เครื่องทำชา/กาแฟ
 5. เครื่องเล่นซีดี
 6. เครื่องเล่นดีวีดี
 7. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 8. ห้องครัว
 9. โทรศัพท์
 10. ไดร์เป่าผม
 11. ห้องน้ำส่วนตัว
 12. เตาอบ
 13. บริการซักรีด
 14. ไมโครเวฟ
 15. สะดวกสำหรับผู้พิการ
 16. แอร์
 17. ลาน
 18. ระเบียง
 19. โทรทัศน์
 20. WIFI
 21. พัดลม
 22. โต๊ะทำงาน
 23. มีลิฟท์
 24. ระเบียง
 25. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 26. นาฬิกาปลุก
 27. อินเตอร์เน็ต
 28. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 29. เครื่องปิ้งขนมปัง
 30. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 31. เตาผิง
 32. เครื่องล้างจาน
 33. มีผ้าปูเตียงให้
 34. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 35. นาฬิกาปลุกวิทยุ

ApartHotelMontreal

304 Splendid Suite - 1 Night Rate

304 Splendid Suite - 1 Night Rate

จอง

1 Night Rate

 • 1000.0 ft²
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 2 ห้องน้ำ
 • วิวสิ่งบดบัง
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. แอร์
 3. อ่างอาบนำ้
 4. ระเบียง
 5. ไดร์เป่าผม
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. ห้องครัว
 8. ทีวีจอแบน
 9. เครื่องปิ้งขนมปัง
 10. ลาน
 11. เครื่องล้างจาน
 12. นาฬิกาปลุก
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 15. ระบบทำความร้อน
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. บันได
 18. โทรศัพท์
 19. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 20. WIFI
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. ระเบียง
 23. ไมโครเวฟ
 24. เตาอบ
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. เครื่องเล่นดีวีดี
 27. มีลิฟท์
 28. บาร์บีคิว
 29. เครื่องเล่นซีดี
 30. นาฬิกาปลุกวิทยุ

ApartHotelMontreal

401 Sunshine Suite - 1 Night Rate

401 Sunshine Suite - 1 Night Rate

จอง

1 Night Rate

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. พัดลม
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. ระเบียง
 5. ไดร์เป่าผม
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. ครัวขนาดเล็ก
 8. มีผ้าปูเตียงให้
 9. เครื่องปิ้งขนมปัง
 10. ระบบทำความร้อน
 11. เครื่องล้างจาน
 12. บริการซักรีด
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 15. WIFI
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. ระเบียง
 18. โทรศัพท์
 19. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 20. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 21. เครื่องเล่นดีวีดี
 22. มีลิฟท์
 23. ไมโครเวฟ
 24. เตาอบ
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ห้องน้ำส่วนตัว
 27. ทีวีจอแบน
 28. โทรทัศน์
 29. เครื่องเล่นซีดี
 30. นาฬิกาปลุกวิทยุ

ApartHotelMontreal

403 Sunset Suite - 1 Night Rate

403 Sunset Suite - 1 Night Rate

จอง

1 Night Rate

 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 2 เตียงควีนไซส์
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. แอร์
 3. มีลิฟท์
 4. ระเบียง
 5. ระบบทำความร้อน
 6. อินเตอร์เน็ต
 7. พัดลม
 8. ทีวีจอแบน
 9. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 10. WIFI
 11. เครื่องล้างจาน
 12. ห้องครัว
 13. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 14. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 15. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 16. นำสุนัขเข้าพักได้
 17. นาฬิกาปลุก
 18. มีผ้าปูเตียงให้
 19. เตาอบ
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 22. บริการซักรีด
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. เครื่องเล่นซีดี
 25. บาร์บีคิว
 26. เตารีด/ที่รองรีด
 27. บันได
 28. โทรศัพท์
 29. ไดร์เป่าผม
 30. เครื่องปิ้งขนมปัง
 31. เครื่องเล่นดีวีดี
 32. ระเบียง
 33. ไมโครเวฟ
 34. ลาน
 35. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 36. ห้องน้ำส่วนตัว
 37. เตาผิง
 38. โทรทัศน์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Terms and Conditions
----------------------------------------------

THIS BOOKING IS NON REFUNDABLE PLEASE READ BELOW:

Cancellation Policy: Non Refundable on all rates from the day of booking.
Hotel reserves the right to charge the full stay or any partial amount at any time after the booking.
Any amount not charged will be due on arrival.
All charged amounts are considered NON REFUNDABLE.

We offer an exclusive check in service as there is no front desk. That's why it is important that you give us initially your ETA and re-connect us for adjustments to it and for Check-in. Please see instruction at bottom of page.

Your booking is guaranteed on only receipt of the prescribed payment deposit or processing fees amount.

ApartHotelMontreal may offer, upon arrival, any other equivalent or larger apartment Suite(s) at the same cost.

Extra people at any one time will be charged at C$30/night/person, extra bed C$20/night,
Pets will be charged at 50$ per pet per stay.

Please note that smoking is only permitted on balconies and terraces but not in any interior areas of the Apartment or building common areas.

No parties or loud noise are permitted. Security is present at the premises.
Anval may offer, upon arrival, any other equivalent or larger apartment Suite(s) at the same cost.

No meal is included in this room rate. Children and Extra Bed Policy: All children are welcome. We offer Baby Cribs free of charge. The maximum number of extra beds in a room is 1, excluding Baby Cribs.

Damage/Security Deposit of 300 CDN will be charged on arrival. The damage/security deposit will only be reimbursed within a week of departure, by crediting the same Card used to settle it or by E-mail interact transfer as the case may be.

Cancellation Policy: Non Refundable on all rates from the day of booking. Hotel reserves the right to charge the full stay or partial. Any amount not charged will be due on arrival. All chanrged amounts are considered NON REFUNDABLE.

Your booking is guaranteed as here-in described and as per www.aparthotelmontreal.com
your acceptance of these terms is presumed as stated at our Web Site and/or any of our partner sites and as it constitutes a lease by which we are obliged to guarantee accommodation for the stay dates to the client and the client to settle the stay amount whether the stay is cancelled or not,
Kind regards,

ARRIVAL INSTRUCTIONS: PLEASE TEXT OR CALL EITHER ANA AT 514 602 1005 or CRISTINA at 514-609-3505 TO ARRANGE FOR YOUR KEYS for check in,

We are located at 2115 rue St-Urbain for check-in.

Please contact myself at 514-914-1774 or Nettye at 514 922 8888 in case of emergency

Dominique at our office at 514 933 0947 for accounting

Thank you. Have a Great Stay!

José Di Bona

tel: 514 935 6499 or 514 933 0947,
Text/Cell: 514 914 1774,
fax: 514 933 6105
info@anval.ca - www.aparthotelmontreal.com
ANVAL Development Inc.

No meal is included in this room rate. Children and Extra Bed Policy: The maximum number of extra beds in a room is 1. Deposit Policy: The total price of the reservation will be charged on the day of arrival, All rates are deemed to be Non Refundable unless otherwise mentioned.

สอบถาม

Visit one of our Apartment-Suites anytime by appointment at:

2115 St-Urbain Street
Montreal, Quebec, Canada, H2X 2N1
(South of Sherbrooke W.)

Offices : 1500, St-Antoine West (East of Guy)
for immediate assistance call:
TXT/Cell: 1 514 914-1774

 1. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย กรุณาอย่าป้อนข้อมูลบัตรเครดิตในส่วนนี้

 1. สอบถาม