Village n Life

Thu 08 Jun 2023 Fri 09 Jun 2023 Sat 10 Jun 2023 Sun 11 Jun 2023 Mon 12 Jun 2023 Tue 13 Jun 2023 Wed 14 Jun 2023 Thu 15 Jun 2023 Fri 16 Jun 2023 Sat 17 Jun 2023 Sun 18 Jun 2023 Mon 19 Jun 2023 Tue 20 Jun 2023 Wed 21 Jun 2023

The Bay Hotel

Map
Next ZAR 2,944 2,432 2,944 2,800 2,432 2,432 2,432 2,800 2,944 2,800 2,800 2,800 2,800 2,432

Harbour House Hotel

Map
Next ZAR 1,937 1,377 1,377 1,625 1,625 1,377 1,377 2,320 Sold 1,377 2,006 1,625 1,377 1,377

Kite Cottages

Next ZAR Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold

Camps Bay Retreat

Map
Next ZAR Sold 2,503 Sold 2,144 2,144 1,986 1,986 1,986 2,313 2,313 1,986 1,986 1,986 1,986

Pezula Nature Hotel & Spa

Map
Next ZAR 2,502 2,251.80 2,025 2,025 Sold Sold 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025

The Farmhouse Hotel

Map
Next ZAR 1,016 1,326 1,433 1,016 1,016 1,016 1,016 1,139 1,433 1,433 1,016 1,016 1,016 1,016
Click on a price to book a reservation or for further details.